УСЛУГИ


Е-МЕЙЛ МАРКЕТИНГ

Форма на директен маркетинг, при който изпращаме Вашето рекламно послание, предстяване и промоции директно на Вашите потенциални клиенти.


Тази форма на комуникации е подходяща за изпращане на конкретно предложение пред селектирана аудитория от потенциални клиенти и/или за редовна комуникация със заинтересовани лица.


Нашите услуги включват: