КОИ СМЕ НИЕ?


ГИД Маркет е специализирана агенция за обслужване в сферата на Интернет маркетинга. Предлагаме консултации, медиа планиране, медиа купуване, криейтив и реализация на рекламни и PR проекти в една от най-бързо развиващите се медийни сфери – Интернет.


Ние можем да популяризираме пред целевата ви аудитория вашата марка, продукт и/или уеб сайт чрез средствата на Интернет.


Ако желаете да изготвим за Вас конкретно бюджетно предложение, свържете се с нас.

ЗАЩО ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА?


Голяма аудитория


По данни на Маркет Тест TGI България от Юли 2009 - 44,69% от населението ползва Интернет или това са приблизително 3 400 000 души, като около 3 млн. от тях използват Интернет редовно. 54% от хората на възраст между 30 и 39 години, 42% от тези между 40 и 49 години и 26% между 50 и 59 години използват Интернет.


Ползването на Интернет е разнообразно - близо 40% от потребителите използват електронна поща, също толкова четат онлайн вестници и новини, а близо 1/3 търсят информация чрез търсачки.


Всичко е измеримо


Статистиката в Интернет е пълна, постоянна, точна и леснодостъпна. Мониторингът на рекламна кампания е абсолютно точен и достоверен. Ефектът като генериран трафик е лесно измерим и достъпен като информация. „Плащаш точно токлкова, колкото получаваш”.


Целева аудитория


Интернет рекламната кампания и маркетингови активности могат да се планират според целевата аудитория. Всички големи Интернет медии и голяма част от по-малките, но с голяма посещаемост дават пълна инфомация относно профила на своята аудитория.


В допълнение множеството специализирани сайтове дават достъп до хора с определен кръг от интереси.


Всичко това прави планирането на една кампания прецизно и дава възможност да се заложат ефективни комуникационни активности пред потенциалните клиенти.


Ангажираност на потребителя и интерактивност


Няма друг канал за комуникация, който да ангажира потребителя толкова активно. Само в Интернет може да се предаде толкова голям обем информация и то по начин, по който самия потребител определя. Независимо дали тази информация се предава чрез Интернет сайта на компанията или по други начини и чрез други сайтове.


В допълнение може да се каже, че повечето от Интернет маркетинг възможностите не са агресивни към потребителя, понеже в Интернет именно потребителя решава какво ще види. Нещо повече – голяма част от нещата, които представят компанията и нейните продукти, които посетителят ще разгледа са съзнателно потърсени от него.


Дори „типично рекламните” формати като банери не се натрапват на потребителя, по начин който го правят телевизия и радио, защото не прекъсват това, което той прави в Интернет, а в същото време са визуално атрактивни и въздействащи.


Обикновено целта е да се генерира чрез реклама, PR и други Интернет маркетинг активности трафик към Интернет сайта на компанията, където се предполага, че информацията е най-много и полезна, а посланията най-силни. Но посланията извън сайта на компанията освен, че генерират трафик, също носят своя ефект и изграждат имиджа и марката на компанията.


И още – Интернет дава възможност за мигновена обратна връзка и диалог между фирмата и нейните потенциални и настоящи клиенти.