УСЛУГИ


ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА

Директна форма на реклама чрез банери, текстова (линк) реклама и нестандартни рекламни формати, които са позиционирани в специални рекламни позиции в Интернет сайтове.


Интернет рекламата е изключително подходяща за провеждане на промоционални кампании, за информиране по отношение на новости, за изграждане и поддържане на имидж и марка. Подходяща форма за генериране на трафик или за поддържане известността и престижа на марката. Дава възможност за изпращане на силно и интересно визуално (а и аудио) послание.


Форми на реклама:


Форми на заплащане:


Нашите услуги включват:Рекламна агенция Г.И.Д. Маркет работи с водещите медийни групи и уеб сайтове в българското Интернет пространство, както и с множество специализирани сайтове – лидери в тяхната област. Това ни дава предимство да предложим качествено планиране и добри условия за реклама на своите клиенти.