УСЛУГИ


ОНЛАЙН PR

PR кампаниите набират все по-голяма скорост в Интернет. Добре планирани и написани те могат да имат по-силен ефект от другите форми на рекламни послания.


Една от основните причини за ползване на Интернет и действия на потребителите е получаването на информация. Основни предимства на онлайн PR кампаниите са:


PR кампанията може да се използва за популяризиране на марката, продуктите и услугите, информиране за изминали и пресдтоящи събития, за новости. В комбинация с други Интернет маркетингови активности подсилва ефекта от цялостната кампания и значително увеличава обема на комуникации.