УСЛУГИ


ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ

Популяризирането на Вашия бизнес, марка, продукти и/или услуги в Интернет става най-вече чрез Вашия уеб сайт.


Ние може да помогнем за повишаване на неговата посещаемост, както и позицията му в Google, чрез:


    1. Регистрация в портали и директории


Изцяло „ръчна” регистрация в голям списък от най-вече български портали и директории, в подходящите категории и най-вече с подходящите ключови думи.


Тази услуга цели най-вече подобряване на позиционирането на Вашия уеб сайт в Google, което в последствие да увеличи трафика към него.


    2. Регистрация в специализирани портали и сайтове


Подборът на Интернет сайтове се прави изцяло според Вашия бранш и поставените цели. Избират се портали, които предоставят богата, често рекламна и пълна информация за продукти и/или услуги в сфертата на Вашата дейност. Представянето в тези сайтове обикновено е пълно и атрактивно. Също така – платено.


Често формата на участие в тези сайтове е платена. Ефектът е в две насоки: